Demolice

Odborně provedeme kompletní demolice jakéhokoliv objektu, včetně zemních prací dle přání zákazníka. Demolice většího rozsahu provádíme moderní těžkou technikou za pomocí vlastních spolehlivých strojů, vybavených hydraulickými kladivy a demoličními nůžkami.

Provádíme i ruční rozebírání menších objektů jako jsou staré rodinné domy, zchátralé stodoly, chaty, kůlny apod. Veškeré odpady jsou v maximálně možné míře tříděny a použity k recyklaci nebo odvezeny na skládku k tomu určenou.

Při realizaci každé práce dbáme na přísné dodržení pravidel bezpečnosti práce, ochranu životního prostředí, bezkomplikační průběh dané práce a dokončení díla v daném termínu. Na veškerých pracích se podílejí pouze naši zaškolení a spolehliví zaměstnanci, mající dlouhodobé zkušenosti v oblasti demolic.

Nabízíme našim zákazníkům služby na co nejvyšší možné úrovni.