Zemní a výkopové práce

Naše specializace se zaměřuje na zemní práce v jakémkoliv rozsahu. Především se jedná o hrubé terénní práce, dále také velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce a zaměřujeme se i na soukromý sektor. Jsme schopni realizovat náročné zakázky ve stísněných prostorech nebo jinak problematickém prostředí. Obsluhu těchto strojů vykonávají kvalifikovaní pracovníci, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi a jsou pravidelně proškolováni.

Pro zemní práce využíváme nejmodernější techniku, snažíme se držet krok s novými technologiemi, proto u nás dochází k obměňování a rozšiřování strojového parku. Procesem obnovy strojového parku zaručujeme vysoký pracovní výkon strojů a nízkou poruchovost, což jsou důležité faktory pro dokončení akce ve smluveném čase ke spokojenosti zákazníků.

Naším nejdůležitějším faktorem, kterým se řídíme po celou dobu vedení naší firmy je bezpečnost práce, kvalita a šetrnost k životnímu prostředí.

Práce minibagrem

Naše firma také zajišťuje zemní práce našimi minibagry, které jsou vhodné především k práci ve stísněných prostorech, na kterou jsou specializovány. Obsluhují je školení zaměstnanci, kteří mají dlouholeté zkušenosti.

Naše firma vám nabízí zemní, terénní a výkopové práce:

 • přemístění nebo uložení zeminy (skrývka, ornice)
 • hloubení jak pro stavby (základní desky, uložení septiků)
 • výkopy inženýrských sítí, kanalizací, vody, plynu
 • výkopy jezírek, jímek a výpustí
 • výkopy základů, bazénů, odkopání domů a izolace
 • terénní úpravy rovinatých i svažitých terénů
 • nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
 • rovnání a svahování terénů
 • výstavbu zpevněných ploch
 • čištění a úklid komunikací
 • zhotovení příjezdových cest a podkalí
 • pokládku betonových a kamenných obrubníků včetně dodání
 • havarijní opravy
 • těžbu zemin a sypkých hmot
 • výkopy a čištění rybníků a vodotečí
 • odstranění staveb
 • zahrnovací práce
 • odstranění škod po povodních
 • možnost zvýhodněných cen u dlouhodobých a rozsáhlých zakázek

 

Technika